Welkom

Welkom bij Woningwaard

Woningwaard biedt elke bewoner een persoonlijk maatwerkadvies met handelingsperspectief. Hierbij zijn wooncomfort en gezondheid belangrijke randvoorwaarden. Vanuit het advies wordt de bespaar- en opwekpotentie op huisnummerniveau geaggregeerd naar wijkniveau.

Gemeenten krijgen zo informatie over:
Te nemen maatregelen in de wijk
Feitelijke bespaarpotentie van bewoners
Investeringskosten van bewoners
Wensen van bewoners
Actiebereidheid van bewoners om te verduurzamen

De maatwerkadviezen bevatten veel informatie die voor het wijkuitvoeringsplan nuttig is. Het geeft inzicht in het werkelijk bespaarpotentieel en de uiteindelijk in te vullen warmtebehoefte in de wijk. Op basis van deze informatie is een gevalideerde businesscase collectieve warmte te maken. Doordat we rekenen op basis van de nauwkeurige PHPP-berekeningsmethode, kunnen de te gebruiken risicomarges kleiner blijven.

Maak ook een demo-account aan met postcode 6852BR huisnummer 15 en kijk zelf.


Ja! Ik meld me aan Ik heb al een account